• Vanaf € 95 per maand verzorgt De Administratiekamer uw complete boekhouding
  • Outsourcen

Btw terugvragen als je afnemer niet betaalt

Bron: Tips & Advies 21-04-2015

Als ondernemer ben je verplicht de btw op de door jou uitgereikte facturen aan de fiscus af te dragen. Als je afnemer de factuur niet betaalt, kun je deze btw terugvragen. Dit wordt in de praktijk echter nogal eens vergeten. Hoe werkt dat?

Om aanspraak te kunnen maken op teruggaaf van btw, moet je aannemelijk maken dat je afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een brief van de curator waarin deze meedeelt dat er geen betaling zal plaatsvinden of door correspondentie met de afnemer waaruit blijkt dat deze niet zal betalen, te overhandigen aan de Belastingdienst.

Geen oninbare vordering

Om de afgedragen btw terug te kunnen krijgen, moet er dus sprake zijn van een oninbare vordering. Hiervan is geen sprake als de vordering op de afnemer wordt omgezet in een geldlening. De oorspronkelijke vordering is hiermee namelijk voldaan en daardoor bestaat er geen recht meer op teruggaaf van btw.

Soms sluit een ondernemer een kredietverzekering af tegen het risico dat een afnemer niet betaalt. Als de afnemer dan niet betaalt, keert de verzekering een bepaald bedrag uit. Een dergelijke uitkering is geen betaling van de factuur door de afnemer. In dat geval kan de btw dus wel worden teruggevraagd.

Tijdvak teruggaafverzoek

Het schriftelijke verzoek moet worden ingediend binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin het recht op teruggaaf van btw is ontstaan. Dit recht ontstaat op het tijdstip waarop redelijkerwijs aangenomen moet worden dat de afnemer niet zal betalen. Dit is bijvoorbeeld het moment waarop de afnemer een brief stuurt waarin hij verklaart niet te zullen betalen.

Let op. In het geval aan een afnemer surseance van betaling wordt verleend, biedt dit niet voldoende zekerheid om teruggaaf van btw te verkrijgen.

Let op. Als het verzoek niet binnen één maand na het tijdvak waarin redelijkerwijs aangenomen moet worden dat de afnemer niet zal betalen, wordt ingediend, zal het verzoek door de Belastingdienst niet-ontvankelijk worden verklaard. In dat geval neemt de Belastingdienst het verzoek ambtshalve in behandeling. Tegen een ambtshalve beslissing kan niet in beroep worden gegaan bij de rechter.

Vorm teruggaafverzoek

Het verzoek moet per brief binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is geworden dat de factuur niet meer betaald zal worden, verstuurd naar de Belastingdienst. Met het verzoek moeten gegevens worden meegestuurd waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

In het verzoek moeten minimaal de volgende gegevens worden opgenomen:

  • naam en adres van de afnemer;
  • datum en nummer van de betreffende factuur;
  • het niet betaalde factuurbedrag;
  • het bedrag aan btw dat de ondernemer terugvraagt.

Tip. Stuur ook altijd een kopie van de betreffende verkoopfacturen en mee en eventueel ook een kopie van de brief van de curator.

Contact

De Administratiekamer
Industrieweg-Oost 13a, 6662 NE Elst
Tel. 0481-848840
Email: info@de-administratiekamer.nl

Offerte knop

Actueel

Back to Top

Tarieven
Afbeelding administratie
Administratiekantoor

De Administratiekamer is een fris, dynamisch, transparant en persoonlijk administratiekantoor met een hoge mate van professionaliteit.

Lees meer >>

Afbeelding administratie
Outsourcen administratie

Als flexibele financiële afdeling voegen we waarde toe aan onze klanten en werken zoveel mogelijk met een jaarplanning tegen vaste maandelijkse kosten.

Lees meer >>

Afbeelding administratie
Training voor startende zzp'er

Enkele malen per jaar laat De Administratiekamer Rinske Jansen, auteur van het boek 'Startersgids voor zzp'ers', de training 'Goed van Start!' verzorgen.

Lees meer >>