• Vanaf € 95 per maand verzorgt De Administratiekamer uw complete boekhouding
 • Outsourcen

Ondernemer voor de Belastingdienst

Bron : Belastingdienst (26-01-2014)

De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na  inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding van uw bedrijf bij de Belastingdienst beoordelen zij aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet en dus wordt gezien als ondernemer.

Zij letten bijvoorbeeld op:

 • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
  Als u alleen een hele kleine winst heeft of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
  Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld)?
  Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijzen erop dat u mogelijk een onderneming heeft.
 • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
  Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
 • Wie zijn uw opdrachtgevers?
  U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers heeft, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe. Als uw klantenkring echter voornamelijk uit uw familie en vrienden bestaat, wordt u niet als ondernemer aangemerkt.
 • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
  U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u uzelf voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een website, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Loopt u 'ondernemersrisico'?
  Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u 'ondernemersrisico', dan heeft u waarschijnlijk een onderneming.
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
  Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer.

Wordt u door de Belastingdienst gezien als ondernemer én voldoet u aan het urencriterium, dan mag u gebruik maken van diverse fiscale ondernemersaftrekposten.

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • U besteedt als ondernemer minimaal 1.225 uren aan het feitelijk drijven van 1 of meer ondernemingen.
  Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • U besteedt meer dan 50% van de tijd die u werkte aan 1 of meer ondernemingen.
  Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde van 50%.
Contact

De Administratiekamer
Industrieweg-Oost 13a, 6662 NE Elst
Tel. 0481-848840
Email: info@de-administratiekamer.nl

Offerte knop

Actueel

Back to Top

Tarieven
Afbeelding administratie
Administratiekantoor

De Administratiekamer is een fris, dynamisch, transparant en persoonlijk administratiekantoor met een hoge mate van professionaliteit.

Lees meer >>

Afbeelding administratie
Outsourcen administratie

Als flexibele financiële afdeling voegen we waarde toe aan onze klanten en werken zoveel mogelijk met een jaarplanning tegen vaste maandelijkse kosten.

Lees meer >>

Afbeelding administratie
Training voor startende zzp'er

Enkele malen per jaar laat De Administratiekamer Rinske Jansen, auteur van het boek 'Startersgids voor zzp'ers', de training 'Goed van Start!' verzorgen.

Lees meer >>