• Vanaf € 95 per maand verzorgt De Administratiekamer uw complete boekhouding
  • Outsourcen

Modelovereenkomsten gaan VAR vervangen

juli 2015

Er is een nieuw alternatief gevonden voor de VAR-verklaring. De Belastingdienst gaat per 1 april 2016 werken met voorbeeldovereenkomsten. Bedrijven en zzp'ers kunnen die gebruiken en invullen. Mits in de praktijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt, heeft een bedrijf zekerheid vooraf dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen.

Modelovereenkomsten

Opdrachtgevers (bedrijven) en opdrachtnemers (zzp'ers) kunnen kiezen of zij een voorbeeldovereenkomst gebruiken of dat ze zelf een overeenkomst opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst. Het is de bedoeling dat de Belastingdienst in oktober 2015 zo'n 40 verschillende (sectorspecifieke en algemene) beoordeelde voorbeeldovereenkomsten publiceert. Er is dan een ruime keuze aan voorbeeldovereenkomsten waarmee vrijwel alle opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de voeten kunnen.

Let op! Je kunt straks dus een keuze maken tussen een aantal overeenkomsten die door de Belastingdienst zijn beoordeeld en die dus zekerheid vooraf bieden over de loonheffingen. Je mag ook zelf een overeenkomst tot opdracht opstellen. Je moet deze dan wel voorleggen aan de Belastingdienst anders heb je geen zekerheid vooraf.

Verantwoordelijkheid

Uiteraard moet er in de praktijk wel volgens de overeenkomst worden gewerkt, anders is er geen vrijwaring voor de loonheffingen. Blijkt bij een controle dat alsnog sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking dan volgt een correctieverplichting of een naheffingsaanslag loonheffingen, eventueel met boete. Voor de opdrachtnemer (zzp'er) betekent dit dat de Belastingdienst zijn inkomen in de aanslag inkomstenbelasting kwalificeert als loon en niet als winst uit onderneming.

Let op! Aan de overeenkomst is niet af te lezen of de opdrachtnemer (zzp'er) ook daadwerkelijk ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Er wordt dus geen uitsluitsel gegeven over de fiscale status van de opdrachtnemer en of deze gebruik kan maken van de ondernemersfaciliteiten.

Vanaf 1 april 2016

Het wetsvoorstel ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ is naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit voorstel, dat op 1 januari 2016 in werking gaat, schaft de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) af. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers zekerheid krijgen over de arbeidsrelatie die zij aangaan met opdrachtnemers (ZZP-ers) door vooraf door de Belastingdienst beoordeelde opdrachtovereenkomsten te gaan gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld een gepubliceerde voorbeeld- of sectorovereenkomst zijn, maar ook en specifieke door een individuele werkgever opgestelde overeenkomst.
Dit alternatief voor de VAR is tot stand gekomen na overleg met vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties over de mogelijkheden  om de beoordeling van arbeidsrelaties door de Belastingdienst voor zover mogelijk per sector  te laten plaatsvinden. De uitgangspunten van het kabinet voor vervanging van de VAR blijven in het alternatief overeind: verbetering van de handhaving door de Belastingdienst en herstel van de balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het nieuwe wetsvoorstel betekent dat het bestaande systeem van zogeheten VAR-verklaringen met ingang van 1 april 2016 definitief gaat verdwijnen. Vanwege deze komende nieuwe wetgeving geldt in 2015 dat een reeds voor 2014 verkregen VAR ook nog in 2015 (en in 2016) mag worden gebruikt, mits er sprake is van ongewijzigde omstandigheden. In andere situaties kan voor 2015 en 2016 overigens nog wel een nieuwe VAR worden aangevraagd.

Contact

De Administratiekamer
Industrieweg-Oost 13a, 6662 NE Elst
Tel. 0481-848840
Email: info@de-administratiekamer.nl

Offerte knop

Actueel

Back to Top

Tarieven
Afbeelding administratie
Administratiekantoor

De Administratiekamer is een fris, dynamisch, transparant en persoonlijk administratiekantoor met een hoge mate van professionaliteit.

Lees meer >>

Afbeelding administratie
Outsourcen administratie

Als flexibele financiële afdeling voegen we waarde toe aan onze klanten en werken zoveel mogelijk met een jaarplanning tegen vaste maandelijkse kosten.

Lees meer >>

Afbeelding administratie
Training voor startende zzp'er

Enkele malen per jaar laat De Administratiekamer Rinske Jansen, auteur van het boek 'Startersgids voor zzp'ers', de training 'Goed van Start!' verzorgen.

Lees meer >>