• Vanaf € 95 per maand verzorgt De Administratiekamer uw complete boekhouding
  • Outsourcen

Waarop beoordeelt de Belastingdienst de VAR?

Bron : Belastingdienst (augustus 2013)

De VAR dient ter bescherming van de opdrachtgever. In de loop van 2015 wordt er een nieuwe VAR webmodule ingevoerd. Meer over deze nieuwe plannen leest u hier. Dit artikel gaat over de bedoeling van de VAR en de punten waarop de fiscus de VAR beoordeelt.

Wat is de VAR?

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is in het leven geroepen ter bescherming van de opdrachtgever. Een bedrijf draagt voor werknemers in loondienst verplicht premies sociale verzekeringen af. Voor zelfstandigen die de opdrachtgever inhuurt worden deze premies niet afgedragen. Omdat een eenduidige definitie van ondernemerschap ontbreekt, loopt een opdrachtgever risico als hij een zzp’er inhuurt. Wanneer de belastingdienst achteraf oordeelt dat er toch geen sprake was van ondernemerschap, maar van een dienstverband, wordt de opdrachtgever geconfronteerd met naheffingen loonbelasting en premies. Het maken van heldere contractuele afspraken is belangrijk, maar geeft in dit verband onvoldoende zekerheid aan de opdrachtgever. Daarom is de VAR in het leven geroepen. De belastingdienst bepaalt dan vooraf of u ondernemer bent.

Als u een VAR-wuo (winst uit onderneming) of VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder) kunt overleggen, heeft uw opdrachtgever de garantie dat hij voor u over het betreffende jaar geen sociale premies hoeft af te dragen. Mocht de belastingdienst achteraf alsnog oordelen dat u over het afgelopen jaar toch niet aan de criteria om ondernemer te zijn voldeed, dan heeft dit consequenties voor uw fiscale voordelen, maar de opdrachtgever loopt geen risico.
Indien u een VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) ontvangt, kunt u uw opdrachtgever geen zekerheid geven of hij loonheffing en sociale premies moet afdragen. De opdrachtgever moet dan zelf toetsen of er sprake is van een dienstverband. Is de opdrachtgever van mening dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zal hij loonheffing en premies inhouden en afdragen. Is de opdrachtgever van mening dat er geen sprake is van een (fictief) dienstverband, dan zal hij geen afdracht doen. De belastingdienst kan achteraf toch constateren dat er sprake was van een (fictief) dienstverband. In dat geval zal de opdrachtgever alsnog loonheffing en sociale premies moeten afdragen. Wanneer u door de belastingdienst als row’er (resultaatgenieter) wordt aangemerkt, heeft dat nadelige consequenties voor uw fiscale voordelen. Omdat u niet als ondernemer wordt gezien, komt u niet voor alle aftrekposten in aanmerking.

Aanvraagformulier VAR

In het aanvraagformulier van de VAR worden diverse vragen gesteld over het aantal opdrachtgevers en de relatie met de opdrachtgevers, de aard van de werkzaamheden, uw (verwachte) inkomsten en uw bedrijfsvoering. Aan de hand van deze vragen beoordeelt de belastingdienst of u zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelastingen bent of dat er sprake is van een dienstbetrekking. Welke criteria de belastingdienst gebruikt om dit te beoordelen, is niet bekend. De belastingdienst beoordeelt de antwoorden in onderlinge samenhang. De punten waar de belastingdienst op let bij de beoordeling of u als ondernemer wordt beschouwd zijn:

Winst

Een onderneming streeft naar winst. Als het niet uw bedoeling is om winst te maken, of als het u niet lukt om (op termijn) winst te maken, is er waarschijnlijk geen sprake van een onderneming.

Zelfstandigheid

Een zelfstandig ondernemer heeft een bepaalde mate van vrijheid in de wijze waarop hij zijn werkzaamheden uitvoert en de tijden waarop hij dat doet. Uiteraard heeft u zich als zelfstandige ook aan bepaalde aanwijzingen te houden, maar wanneer u zonder enige vrijheid exacte instructies van de opdrachtgever uitvoert, is er veelal sprake van een gezagsverhouding. In dit geval gaat het waarschijnlijk om een werkgever/werknemer-verhouding en niet om ondernemerschap.

Tijdsinvestering

U moet voldoende tijd aan uw onderneming besteden om deze rendabel te maken. Besteedt u veel tijd aan uw onderneming zonder dat het rendement oplevert, dan is er wellicht geen sprake van een onderneming.

Kapitaal

Om een onderneming te drijven, heeft u meestal kapitaal nodig. U moet bijvoorbeeld investeren in machines en inventaris. U heeft uitgaven voor reclame, administratiekosten, verzekeringen en dergelijke. U moet wellicht btw voorfinancieren of u bouwt een buffer op voor mindere tijden. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en draaiend te houden is een indicatie voor het hebben van een onderneming.

Opdrachtgevers

Het is voor ondernemers belangrijk om meerdere opdrachtgevers te hebben. U wilt continuïteit voor uw onderneming en u wilt het risico van wanbetaling door klanten verkleinen. Als u meerdere opdrachtgevers heeft, neemt uw zelfstandigheid toe. Over het algemeen houdt men aan dat u als zzp’er minimaal drie opdrachtgevers moet hebben om als ondernemer te worden aangemerkt. Wanneer u als interim-professional werkzaam bent, is het mogelijk dat u één jaar of langer bij dezelfde klant zit. Dit hoeft niet per se te betekenen dat uw status als zelfstandige in gevaar komt. De belastingdienst zal in dit geval ook kijken naar het aantal opdrachtgevers dat u in voorgaande jaren had en bij zijn afweging de andere criteria ook meewegen. De belastingdienst is extra alert als u nu als zelfstandige werkt voor een opdrachtgever waar uw voorheen in loondienst was, maar het is niet verboden.

Presentatie

Als ondernemer bent u afhankelijk van opdrachten. Om opdrachten te krijgen, zult u uw onderneming moeten presenteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan visitekaartjes, een huisstijl, reclame en een website. Uw presentatie als ondernemer draagt positief bij aan uw beoordeling als zelfstandige.

Risico

In de definitie van ondernemer ligt besloten dat u voor eigen risico een onderneming drijft. Dit betekent dat u geen garantie heeft op inkomen; u bent afhankelijk van opdrachten én van de betaling van uw facturen. Daarnaast wordt u niet doorbetaald in vakanties en bij ziekte. Loopt u ondernemersrisico, dan is er waarschijnlijk sprake van ondernemerschap.

Er is niet één manier om de VAR in te vullen zodat u het bewijs van zelfstandigheid krijgt. Vul de verklaring juist en eerlijk in. Wees daarbij bewust van bovenstaande criteria die de belastingdienst hanteert bij het beoordelen van de VAR. De belastingdienst zal de antwoorden in onderlinge samenhang beoordelen.

Contact

De Administratiekamer
Industrieweg-Oost 13a, 6662 NE Elst
Tel. 0481-848840
Email: info@de-administratiekamer.nl

Offerte knop

Actueel

Back to Top

Tarieven
Afbeelding administratie
Administratiekantoor

De Administratiekamer is een fris, dynamisch, transparant en persoonlijk administratiekantoor met een hoge mate van professionaliteit.

Lees meer >>

Afbeelding administratie
Outsourcen administratie

Als flexibele financiële afdeling voegen we waarde toe aan onze klanten en werken zoveel mogelijk met een jaarplanning tegen vaste maandelijkse kosten.

Lees meer >>

Afbeelding administratie
Training voor startende zzp'er

Enkele malen per jaar laat De Administratiekamer Rinske Jansen, auteur van het boek 'Startersgids voor zzp'ers', de training 'Goed van Start!' verzorgen.

Lees meer >>