• Vanaf € 95 per maand verzorgt De Administratiekamer uw complete boekhouding
  • Outsourcen

Van VAR naar BGL naar VBO

(augustus 2015)

Per 1 januari wordt de VAR vervangen door de VBO, de Vooraf Beoordeelde Overeenkomst. Een tijdje geleden dachten we nog dat we de BGL (Beschikking Geen Loonheffing) zouden krijgen, maar die gaat niet door. Nog eens alles op een rijtje.

Waar dient de VAR ook al weer precies voor?

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is in het leven geroepen ter bescherming van de opdrachtgever. Een bedrijf draagt voor werknemers in loondienst verplicht premies sociale verzekeringen af. Voor zelfstandigen die de opdrachtgever inhuurt worden deze premies niet afgedragen. Omdat een eenduidige definitie van ondernemerschap ontbreekt, loopt een opdrachtgever risico als hij een zzp’er inhuurt. Wanneer de Belastingdienst achteraf oordeelt dat er toch geen sprake was van ondernemerschap, maar van een dienstverband, wordt de opdrachtgever geconfronteerd met naheffingen loonbelasting en premies. Het maken van heldere contractuele afspraken is belangrijk, maar geeft in dit verband onvoldoende zekerheid aan de opdrachtgever. Daarom is de VAR in het leven geroepen. De belastingdienst bepaalt dan vooraf of je ondernemer bent.
In dit artikel leest u meer over de VAR en leest u waar de belastingdienst allemaal op let bij de beoordeling van de VAR.

Waarom voldeed de VAR niet?

Er was al lang ontevredenheid over de VAR. Eén van de belangrijkste bezwaren tegen de VAR was dat het schijnzelfstandigheid niet voorkwam. Daarnaast kon de fiscus achteraf toch nog oordelen dat de opdrachtnemer géén ondernemer was (ook al had hij wel de VAR-verklaring gekregen) waardoor de opdrachtnemer (niet de opdrachtgever) in de problemen kon komen. Hij kon dan worden aangeslagen voor de loonheffing en de premies.

En toen kwam de BGL...toch niet

In 2014 werd besloten afscheid te nemen van de VAR. Er zou een BGL (Beschikking Geen Loonheffing) komen. Dat zou een webmodule worden waarin de opdrachtgever en opdrachtnemer samen de arbeidsrelatie zouden toetsen. Ze zouden ook samen de verantwoordelijkheid voor de uitkomst dragen. Het lukte niet om die per 1 januari 2015 in te voeren, dus ondernemers die in 2014 al een VAR hadden, zouden die VAR de eerste maanden in 2015 ook nog kunnen gebruiken. In de loop van 2015 zou de BGL dan in werking treden, maar dat gebeurde niet.

En nu dus de VBO?

De BGL was nog niet ingevoerd, of hij voldeed al niet. Er kwam zoveel commentaar, dat staatssecretaris Wiebes met een nieuw voorstel is gekomen: de Vooraf Beoordeelde Overeenkomst (VBO). De VBO is door de tweede kamer op 2 juli 2015 aangenomen. Het is de bedoeling dat deze op 1 januari 2016 wordt ingevoerd. Hij moet nog wel door de Eerste Kamer heen.

Wat is de VBO?

De status van de opdrachtnemer (is er wel of geen arbeidsrelatie) wordt vooraf beoordeeld op basis van de overeenkomst die de opdrachtgever en opdrachtnemer afsluiten. De opdrachtnemer en opdrachtgever dienen deze overeenkomst vooraf voor te leggen aan de Belastingdienst; die besluit dan of er sprake is van een dienstverband of dat er sprake is van ondernemerschap. Met andere woorden; de VBO biedt vooraf duidelijkheid over de arbeidsrelatie en de gevolgen voor de loonheffing. 
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen zelf overeenkomsten indienen ter beoordeling, maar het is de bedoeling dat de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten publiceert, die door iedereen gebruikt kunnen worden.

Wat betekent het oordeel van de fiscus?

Wanneer er gewerkt wordt volgens de vooraf beoordeelde overeenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is daardoor uiteraard niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hij krijgt geen uitkering bij ziekte of werkloosheid.
Wanneer de fiscus achteraf oordeelt dat er toch sprake was van een arbeidsrelatie, dan zal de fiscus tot naheffing over gaan. Het uitgangspunt is dat opdrachtnemer en opdrachtgever samen verantwoordelijk zijn voor een eventuele naheffing. 

Ben je verplicht een VBO te hebben?

Nee, je bent daar niet toe verplicht. Het voordeel van een VBO is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Maar wanneer zowel jij als de opdrachtgever weten dat er van (verkapt) loondienst geen sprake is, dan kun je er ook voor kiezen het contract niet voor te leggen. Wanneer de fiscus dan achteraf oordeelt dat er toch sprake was van een arbeidsverhouding, dan zal de fiscus alsnog loonheffing en sociale premies heffen bij de opdrachtgever. Met een VBO voorkom je dat (aangenomen dat er ook gewerkt wordt volgend de VBO).

Hoe werkt de beoordeling van de VBO?

Je mailt de VBO naar een speciaal e-mailadres van de belastingdienst (alternatiefvar@belastingdienst.nl) en je mailt in het begeleidend schrijven een tiental gegevens mee. Zie hier de lijst met aanvullende gegevens die je mee moet sturen. De belastingdienst probeert complete verzoeken binnen zes weken te beoordelen.

Heb je bij een VBO ook recht op alle aftrekposten?

Hoe de belastingdienst de fiscale status van de ondernemer beoordeelt, staat los van het hebben van een VBO. Dus, als je als ondernemer één of meerdere VBO's hebt, betekent dit niet persé dat je ook gezien wordt als ondernemer en recht hebt op aftrekposten. Of je recht hebt op aftrekposten beoordeelt de fiscus pas bij het verwerken van je aangifte inkomstenbelasting. 

Waar wordt een overeenkomst op beoordeeld?

De beoordelingscriteria zijn niet nieuw. Er wordt beoordeeld op punten waar de VAR ook al op werd beoordeeld. Denk hierbij aan:
Zelfstandigheid - om als ondernemer te worden gezien, moet je je werk met een bepaalde mate van vrijheid kunnen doen.
Risico - Een ondernemer drijft voor eigen rekening en risico zijn onderneming. Je hebt bijvoorbeeld geen garantie op inkomen en je wordt niet doorbetaald tijdens vakanties.
Opdrachtgevers - Je bent als ondernemer niet afhankelijk van één opdrachtgever.

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op per mail of op telefoonnummer 0481 - 84 88 40.

Contact

De Administratiekamer
Industrieweg-Oost 13a, 6662 NE Elst
Tel. 0481-848840
Email: info@de-administratiekamer.nl

Offerte knop

Actueel

Back to Top

Tarieven
Afbeelding administratie
Administratiekantoor

De Administratiekamer is een fris, dynamisch, transparant en persoonlijk administratiekantoor met een hoge mate van professionaliteit.

Lees meer >>

Afbeelding administratie
Outsourcen administratie

Als flexibele financiële afdeling voegen we waarde toe aan onze klanten en werken zoveel mogelijk met een jaarplanning tegen vaste maandelijkse kosten.

Lees meer >>

Afbeelding administratie
Training voor startende zzp'er

Enkele malen per jaar laat De Administratiekamer Rinske Jansen, auteur van het boek 'Startersgids voor zzp'ers', de training 'Goed van Start!' verzorgen.

Lees meer >>