• Transparantie
  • Actieve ondersteuning en advisering
  • Maximaal gebruik fiscale mogelijkheden
  • Goede prijs-kwaliteitverhouding
  • Vast prijsafspraken
  • Binnen 24 uur reactie
slide-one
Administratie

Vast bedrag per maand
Snelle service
Top kwaliteit

slide-one - copy
Outsourcen

Flexibele inzet
Ontzorgen
24/7 inzicht

slide-one - copy - copy
Controller

Controle op locatie
Tussentijdse rapportage
Deskundig advies

previous arrow
next arrow

Privacyverklaring

De Administratiekamer B.V. gevestigd aan Industrieweg Oost 13a te 6662 NE  Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.de-administratiekamer.nl

Industrieweg Oost 13a te 6662 NE  Elst

Tel: +31481848840

Ron Bruijsten is de Functionaris Gegevensbescherming van De Administratiekamer B.V.

Hij is te bereiken via ron@de-administratiekamer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Administratiekamer B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum en plaats
- Nationaliteit
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres

- - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer
- KvK nummer en bestuurdersgegevens
- Kenteken bij auto van de zaak
- Kopie legitimatiebewijs
- Financiële gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Administratiekamer B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Administratiekamer B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht tot het voeren van uw financiële administratie en bevat de in bijgaande offerte vermelde werkzaamheden.

Daarnaast gebruiken wij de gegevens om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten.

- De Administratiekamer B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Administratiekamer B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Administratiekamer B.V.) tussen zit. De Administratiekamer B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Microsoft: emailtool en google OneDrive
  • Afas: boekhoud software, CRM en debiteuren management, online fiscale software tool
  • Digidata/Filelinx: verwerking van facturen en kasbonnen
  • Nmbrs: online HR-payroll software
  • Mailchimp e/o Qind: E-mail tool voor nieuwsbrief

Alle data worden opgeslagen binnen de EU en/of de EU-U.S. waarop applicatie data protection van toepassing is conform EU-US Privacy Shield, Swiss-U.S. Privacy Shield

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Administratiekamer B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle aan ons verstrekte gegevens en informatie een bewaartermijn van 7 jaar en voor informatie over onroerende zaken 10 jaar en baseren ons hierbij op de wettelijke fiscale bewaarplicht in het kader van de Belastingwet.

PRIVACY VERKLARING                                              

Delen van persoonsgegevens met derden

De Administratiekamer B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Administratiekamer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Administratiekamer B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Administratiekamer B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ron@de-administratiekamer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Administratiekamer B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Administratiekamer B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via ron@de-administratiekamer.nl.

Geheimhoudingsverplichting

Al onze medewerkers beschikken over geheimhoudingsverplichtingen in hun arbeidscontracten.

Verwerker garandeert dat al haar personeel, op enigerlei wijze betrokken bij de Verwerking van Persoonsgegevens, zich houdt aan de voorschriften van de AVG.

Contact opnemen

Industrieweg-Oost 13a
6662 NE Elst
Tel. 0481 84 88 40
E-mail: info@de-administratiekamer.nl

Offerte aanvragen
Actueel

Transparente kosten - vast maandbedrag

Actieve ondersteuning en advisering

Maximaal gebruik fiscale mogelijkheden

Goede prijs-kwaliteitverhouding

Vaste prijsafspraak (all-in)

Altijd gegarandeerd binnen 24 uur antwoord op je vragen